Gezin- & Relatietherapie
Trauma / hechting / Gezinsdynamiek / nvrg-Supervisie

 Systemische gezinstherapie / supervisie / relatietherapie (EFT) /  / trauma georiënteerde gezinstherapie / hechting georiënteerde gezinstherapie (AFFT/DDP) 

Elk gezin of relatie komt problemen tegen en weet die doorgaans goed op te lossen. Soms lukt dat niet en merk je als partner, ouder, jongere steeds vaker dat je in een negatieve spiraal belandt. Pogingen een positieve wending te geven eindigen steeds vaker in teleurstellingen en langzaamaan ontstaan patronen die je relatie en/of gezin ondermijnen. Systemische partner-relatie therapie en gezinstherapie zijn krachtige interventies om vastgelopen patronen los te krijgen en toekomstige uitdagingen aan te kunnen met inzet van alle betrokkenen.

Daarnaast kan er sprake zijn van trauma-gerelateerde problematiek (van één of meerdere gezinsleden) die er voor zorgt dat je als gezin vast zit in ongewenste patronen. Onder andere met gebruik van Trauma Focused Family Therapy valt hier veel winst te behalen.

Een individueel traject is ook mogelijk, zowel voor volwassenen als voor jongeren.  Het kan daarbij gaan over het contact met familie of vrienden. Het verwerken/een plaats geven van indrukwekkende gebeurtenissen, verdriet en verlies. Of het leren omgaan met boosheid en agressie. Indien mogelijk/gewenst kan een individueel traject in een later stadium worden uitgebreid naar systeemtherapie met de aanwezigheid van leden uit het betrokken systeem of andersom. 

Momenteel is er vanwege drukte helaas een opname stop ingesteld voor nieuwe cliëntsystemen. 

Voor supervisietrajecten is nog wel plek.


EQuifin is gespecialiseerd in systemische gezinstherapie en partner-relatietherapie aan huis (Regio Utrecht / Eemland Zuid & Noord / lekstroom / heuvelrug). 

Sessies vinden voornamelijk thuis plaats, in situaties waar het voor de therapie verstandiger is op een andere locatie af te spreken bespreken we samen welke alternatieven beschikbaar zijn. 

Vanaf maart 2020 heeft online therapie een enorm snelle ontwikkeling doorgemaakt en inmiddels wijzen de eerste ervaringen en onderzoeken op de positieve effecten. Online sessies behoren bij mij ook tot de mogelijkheid, afhankelijk van de aard van de problematiek. We kunnen daarin samen een inschatting maken.