EQuifin

zorg voor gezin en relatie

Welkom


Ieder gezin of relatie komt problemen tegen en weet die doorgaans goed op te lossen. Soms lukt dat niet en merk je als partner en/of ouder steeds vaker dat je in een negatieve spiraal belandt. Pogingen een positieve wending te geven eindigen steeds vaker in teleurstellingen en langzaamaan ontstaan patronen die je relatie en/of gezin ondermijnen. Systemische partner-relatie therapie en gezinstherapie is een krachtige interventie om vastgelopen patronen los te krijgen en toekomstige uitdagingen aan te kunnen met inzet van alle betrokkenen.

 

Daarnaast kan er sprake zijn van trauma-gerelateerde problematiek (van één of meerdere gezinsleden) die er voor zorgt dat je als gezin vast zit in ongewenste patronen. Onder andere met gebruik van Trauma Focused Family Therapy valt hier veel winst te behalen.

  

EQuifin is gespecialiseerd in systemische gezinstherapie en partner-relatietherapie en werkzaam in de regio Utrecht / Amersfoort / Heuvelrug op verschillende locaties in en rondom de binnenstad. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot  behandeling aan huis middels huisbezoeken.

Individuele therapie is ook mogelijk, zowel voor volwassenen als voor jongeren.  Het kan daarbij kan gaan over het contact met familie of vrienden. Het verwerken van indrukwekkende gebeurtenissen, verdriet en verlies. Of het leren omgaan met boosheid en agressie. Indien mogelijk/gewenst kan individuele therapie in een later stadium worden uitgebreid naar systeemtherapie met de aanwezigheid van meerdere leden uit het betrokken systeem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel: 06-40636366

Skype / Whatsapp

mail: info@equifin.nl

 

Tweet
Delen